Personal

              
Bengt Gustafsson                                          Hans Tidén
försäljning                                                         försäljning, service och leverans



              
Charlotte Löfvenborg                                 Stefan Hedberg
försäljning                                                        service och leverans



                
Henrik Gustafsson                                       Kurt Gustafsson
försäljning, service och leverans                    försäljning, service och leverans





               
Jenny Gustafsson                                        Håkan Uddenstig
försäljning                                                        försäljning och administration



              
Oscar Andersson                                         
service, leverans och värmepumpar