Personal

Kolla alltid med oss!

                    
Hans Tidén                                                        Charlotte Löfvenborg 
Försäljning, service och leverans                       Försäljning och administration                    
Henrik Gustafsson                                            Bengt Gustafsson
Försäljning, service och leverans                        Försäljning                     
Kia Carlén                                                          Oscar Andersson
Försäljning                                                          Service, leverans och värmepumpar                  
Börje Kjellner                                                  Stefan Hedberg
Service och leverans                                         Service och leverans
                    
Kurt Gustafsson                                               Jenny Gustafsson
Försäljning, service och leverans                       Försäljning     
Håkan Uddenstig
Försäljning och administration