Personal

Kolla alltid med oss!

Hans Tidén
Försäljning, service och leverans
Charlotte Löfvenborg
Försäljning och administration
Henrik Gustafsson
Försäljning, service och leverans   
Pehr Setterberg
Försäljning
Kia Carlén
Försäljning
Oscar Andersson
Service, leverans och värmepumpar
Mikael Gisslén
Service och leverans 
Stefan Hedberg
Service och leverans
Kurt Gustafsson   
Försäljning, service och leverans
Jenny Gustafsson
Försäljning
Bengt Gustafsson
Försäljning
Håkan Uddenstig
Försäljning och administration
 
Gina Damberg
Försäljning