Personal

Kolla alltid med oss!

                    
Henrik Gustafsson                                           Kurt Gustafsson
Försäljning, service och leverans                       Försäljning, service och leverans                    
Jenny Gustafsson                                            Stefan Hedberg
Försäljning                                                          Service och leverans                    
Oscar Andersson                                             Håkan Uddenstig
Service, leverans och värmepumpar                 Försäljning och administration                    
Hans Tidén                                                        Charlotte Löfvenborg 
Försäljning, service och leverans                       Försäljning och administration                    
Börje Kjellner                                                    Bengt Gustafsson
Service och leverans                                          Försäljning
Kia Carlén
Försäljning