Personal

Kolla alltid med oss!

Hans Tidén
Försäljning, service och installation
Charlotte Löfvenborg
Försäljning och administration
Henrik Gustafsson
Försäljning, service och installation   
Jenny Gustafsson
Försäljning
Stefan Hedberg
Service och installation
Oscar Andersson
Service, installation och värmepumpar
Mikael Gisslén
Service och installation
Pehr Setterberg
Försäljning
Kurt Gustafsson   
Försäljning, service och installation
Gina Damberg
Försäljning
Denise Mattsson
Försäljning
Håkan Uddenstig
Försäljning och administration
Hugo Gunnarsson
Leverans och installation
Niklas Ivarsson
Service och installation